Договір публічної оферти на надання послуг сервісом “LikesID”

SSL Secure Connection
DSS Compliant

Адміністрація сайту “LikesID” пропонує Вам послуги (сервіси) сайту, розташованого в мережі Інтернет за адресою: https://ua.likesid.com/ (далі – сайт), на умовах, які є правилами користування сайтом “LikesID”.

Угода користувача для ресурсу “LikesID”

1. Терміни та визначення

1.1 “Інтернет-ресурс” — сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів та інформації, яка призначена для публікації в мережі Інтернет і відображається в певній текстовій, графічній або звуковій формах. Інтернет-ресурс доступний для користувачів мережі Інтернет через доменне ім’я та URL (Uniform Resource Locator) – унікальну електронну адресу, що дають змогу здійснювати доступ до інформації та програмно-апаратного комплексу.

1.2 “Інтернет-сторінка” — сторінка (HTML-документ) Інтернет-ресурсу.

1.3 “Інформаційні матеріали” — будь-які текстові, графічні, аудіо, відео та змішані матеріали інформаційного характеру.

1.4 “Розміщення Інформаційних матеріалів” — технічне розміщення інформаційних матеріалів клієнта на Інтернет-ресурсах.

1.5 “Адміністрація” — це товариства та особи, що володіють правами адміністрування Сайту, який міститься в мережі Інтернет під доменним ім’ям ua.likesid.com.

1.6 “Сервіс” — програмно-апаратний комплекс, керований Адміністрацією Сайту, призначений для виконання взаємних зобов’язань сторонами, що міститься в мережі Інтернет під доменним ім’ям ua.likesid.com

1.7 “Користувацький інтерфейс сервісу “LikesID” — інтерфейс доступу до статистики та управління розміщеннями інформаційних матеріалів. Вхід здійснюється із застосуванням логіна (e-mail) і пароля за адресою: https://ua.likesid.com/.

1.8 “Користувач” — будь-яка особа, яка зареєструвалася на сайті ua.likesid.com і погодилася з умовами користування сайтом.

1.9 “Клієнт” (“Замовник”) – фізична або юридична особа, яка розміщує інформаційні матеріали, що належать їй на праві власності, в мережі Інтернет за допомогою сервісу “LikesID”.

1.10 “Виконавець” — фізична особа, яка досягла 18 років, дієздатна, є користувачем мережі Інтернет, що виконує обов’язки з розміщення інформаційних матеріалів Клієнта у власних блогах, сторінках веб-сайтів та інших інтернет-ресурсах.

1.11 “Персональні дані” — будь-які дані, зазначені Користувачем в онлайн-формах Сайту (ім’я, адреса електронної пошти, номер телефону та ін.).

1.12. “Обробка персональних даних” — перелік дій з персональними даними Користувача, який заповнив поля онлайн-форм: збирання, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передання (розповсюдження, надання доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача, що відправив запит, передання на вимогу суду, зокрема, третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

1.13. “Сайт” — це сукупність текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, програмного коду, фото- і відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності Адміністрації Сайту, що містяться в мережі Інтернет під доменним ім’ям ua.likesid.com.

2. Загальні положення

2.1 Договір, укладений на умовах цієї Оферти, є юридично обов’язковим документом.

2.1 Договір, укладений на умовах цієї Оферти, є юридично обов’язковим документом і регулює відносини між Користувачем і Виконавцем, що виникають під час використання Сайту, замовленні, оплаті та наданні Послуг.

2.2 Адміністрація сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї оферти. Такі зміни набувають чинності після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії оферти на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до сайту, припинити використання матеріалів і сервісів сайту.

2.3 Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту посилання на сайт обов’язкове.

2.4 Коментарі та інші записи Користувача на сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.5 Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті або отриманими через зовнішні сайти або ресурси, або іншими контактами Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.6 Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

2.7 Адміністрація сайту не несе відповідальності перед третіми особами за зміст інформації, використовуваної в інформаційних матеріалах, що розміщуються Клієнтом, а також за майнову, моральну або будь-яку іншу шкоду, заподіяну внаслідок використання третіми особами зазначеної інформації.

2.8 Вартість розміщення інформаційних матеріалів регулюється Адміністрацією сайту в односторонньому порядку і в будь-який момент може бути змінена.

2.9 Вартість розміщення інформаційного матеріалу також безпосередньо залежить від вартості, виставленої самим Користувачем сервісу “LikesID”.

2.10 Адміністрація сайту залишає за собою право відхилити будь-який інформаційний матеріал без пояснення причин.

2.11 Адміністрація сайту має право заблокувати акаунт Користувача в разі, якщо будуть зафіксовані спроби маскування реальної IP-адреси Користувача (наприклад, використання мережі проксі-серверів, сервісу TOR або аналогів).

2.12. Всі питання або проблеми, пов’язані з використанням сервісу “LikesID”, вирішуються в групах підтримки. Адміністрація сайту розглядає заявки в міру їх надходження.

3. Порядок надання послуг

3.1 Медіа-параметри, момент початку, тривалість розміщення, тип і специфіка Інформаційних матеріалів, що розміщуються через Сервіс “LikesID” в соціальних мережах і оплата за них, а також інші умови, що стосуються розміщення Інформаційних матеріалів, визначаються Клієнтом за допомогою призначеного для користувача інтерфейсу Сервісу “LikesID”, в межах встановлених Адміністрацією Сервісу.

3.2 Клієнт отримує доступ до Інтернет-ресурсу та розміщеної на ньому статистичної інформації за допомогою самостійно заповнених параметрів рекламної кампанії та вказавши свій діючий e-mail (електронну пошту).

3.3 Після оплати замовлення Користувач не має права відмовитися від надання послуг, здійснена оплата Користувачеві не повертається.

3.4 Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту оплати послуг Клієнтом не надіслано на адресу Сервісу вмотивовану та обґрунтовану відмову від прийняття послуги, але тільки за умови, якщо Сервіс не почав виконання послуги.

3.5 Сума повернення коштів Клієнту на картку при відмові від використання Сервісу може бути тільки за умови, що виконання послуги не розпочалося і жодні заходи для початку її виконання не проводилися.

3.6 Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за порушення умов договору-оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включно зі змінами в роботі соціальних мереж, діями органів державної влади, пожежею, повінню, землетрусом, іншими стихійними діями, відсутністю електроенергії та/або збоями роботи комп’ютерної мережі, страйками, громадськими заворушеннями, безладами, будь-якими іншими обставинами, не обмежуючись переліченими, що можуть вплинути на виконання Сервісом умов цієї оферти.

3.7 Сервіс та Адміністрація Сайту залишають за собою право відхилити будь-який матеріал або замовлення без пояснення причин.

3.8 Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за списання, блокування, видалення та будь-які інші дії над рекламними матеріалами Клієнта. Повернення грошових коштів не здійснюється.

3.9 Факт надання Послуг за цією Офертою вважається одноразового досягненням замовленої кількості передплатників / переглядів / лайків / друзів / репостів / голосів на лічильнику групи / відео / каналу / фото / поста / голосування або будь-якого іншого інформаційного матеріалу, розміщеного Клієнтом. Усі результати фіксуються виключно за лічильниками в соціальних мережах.

3.10. У процесі виконання замовлення використання будь-яких сторонніх сервісів і способів залучення аудиторії, переглядів і будь-якої іншої активності заборонено, зважаючи на те, що більшість послуг при підрахунку кількості виконань спираються на внутрішню статистику групи/відео/сторінки/каналу/посту/голосування.

3.11 Датою оплати визнається дата надходження коштів на електронний рахунок Виконавця.

3.12. Кошти, що надійшли в оплату замовлень, поверненню та оскарженню не підлягають.

3.13. Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть не дають ніяких гарантій на відсутність санкцій або інших заходів до матеріалів Клієнта з боку адміністрації сторонніх ресурсів.

3.14. Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Клієнта та/або за його суб’єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими не якісно, або не в узгодженому обсязі.

3.15. Будь-яка інформація, що використовується в Сервісі, призначена виключно для особистого некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання інформації Сервісу, зокрема з використанням автоматичних та інших програмних засобів отримання доступу до даних, її відтворення, перероблення, поширення, доведення до загального відома (опублікування) в мережі Інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації та/або в комерційних цілях без попереднього письмового дозволу Адміністрації Сайту забороняється.

3.16. Адміністрація Сайту не гарантує відповідність Сервісу цілям і очікуванням Користувача, збереження даних, представлених і розміщених Користувачем у Сервісі, безперебійну та безпомилкову роботу Сервісу загалом і його окремих функціональних можливостей, зокрема. Адміністрація Сайту має право в будь-який момент повністю або частково змінити функціональні можливості, що надаються Сервісом.

4. Права та обов’язки Користувача

4.1 Користувач (та/або Клієнт) зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані Сервісом відповідно до цього Договору послуги. Надавати для розміщення на Інтернет-ресурсах третіх осіб Інформаційні матеріали, що відповідають вимогам Договору та додатків до Договору.

4.2 Користувач (та/або Клієнт) зобов’язується надавати для розміщення на Інтернет-ресурсах третіх осіб Інформаційні матеріали, що належать йому на праві власності або іншому праві.

4.3 Користувач (та/або Клієнт) зобов’язується протягом трьох днів на вимогу Адміністрації Сервісу надати письмове підтвердження прав на розміщувані Інформаційні матеріали.

4.4 У разі якщо Користувач (та/або Клієнт) розміщує інформацію про товари або послуги, для яких існують правила і обмеження, то він зобов’язаний мати всі необхідні дозвільні документи, ліцензії або сертифікати і надати їх копії протягом трьох днів на вимогу Адміністрації Сервісу.

4.5 Користувач (та/або Клієнт) зобов’язується самостійно підтримувати повну доступність рекламованих матеріалів, що вказуються в завданнях, створених через інтерфейс сервісу LikesID у всіх країнах, де є доступ до мережі Інтернет. Якщо рекламований матеріал має обмеження для показу третім особам або для показу в певних країнах, або має вікове обмеження, або має інші обмеження іншого характеру, повернення грошових коштів не здійснюється, а послуга вважається виконаною в повному обсязі.

4.6 Користувач (та/або Клієнт) зобов’язується не створювати замовлення, які містять в собі посилання на майданчики; будь-які матеріали, захищені авторським правом або будь-яким іншим правом власності; будь-які інші майданчики, які можуть бути визнані неприпустимими Адміністрацією Сервісу.

4.7 Користувач (та/або Клієнт) не має права примусово, шляхом погроз, шантажу або вимагати вимагати зробити переказ або повернення коштів, що були витрачені на будь-які послуги та функції Сервісу.

4.8 Користувач (та/або Клієнт) надає згоду на зберігання, обробку та передачу, в тому числі передачу третім особам, будь-яких персональних даних, а також даних про свої замовлення.

4.9 Користувач (та/або Клієнт) зобов’язується не створювати більше одного замовлення на один і той самий інформаційний матеріал, не впевнившись у тому, що попереднє замовлення на цей самий інформаційний матеріал було повністю виконано.

4.10 Користувач (та/або Клієнт) не має права використовувати викрадені або отримані шахрайським (чи іншим незаконним) шляхом банківські картки та інтернет-гаманці будь-яких платіжних систем для оплати послуг Сервісу та здійснення будь-яких інших операцій, прямо чи опосередковано пов’язаних із Сервісом.

4.11. Користувач (та/або Клієнт) не вправі оплатно або безоплатно передавати свої права та/або обов’язки третім особам.

4.12. Користувач (та/або Клієнт) самостійно визначає, як використовувати Сервіс, та несе відповідальність за його використання. Користувач несе відповідальність за відповідність змісту будь-якого розміщуваного Користувачем файлу (та/або посилання) вимогам чинного законодавства, зокрема нормам міжнародного права, включно з відповідальністю перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем файлу (та/або посилання) порушує права та законні інтереси третіх осіб.

4.13. Користувач (та/або Клієнт) усвідомлює та погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з використанням, обробкою, зберіганням інформації, розміщеної/одержуваної/надсилаємої в Сервісі, включно з оцінкою надійності, повноти, безпеки, законності або корисності цих даних.

4.14. Користувач (та/або Клієнт) самостійно визначає порядок і цілі використання Сервісу та несе відповідальність за таке використання. Користувач зобов’язаний утриматися від використання Сервісу в протиправних цілях, з метою розкрутки/просування/збільшення статистичних та інших показників/отримання/направлення/розміщення інформації, яка порушує вимоги законодавства, зокрема норм міжнародного права, а також зачіпає права та інтереси будь-яких третіх осіб.

Користувач самостійно несе відповідальність, включно з відповідальністю перед третіми особами, за дії, вчинені ним з використанням функцій Сервісу, а також за відповідність змісту будь-якої інформації, рекламованої/просувної/отриманої/направленої з використанням Сервісу, вимогам чинного законодавства.

4.15. Ви (Користувач та/або Клієнт) визнаєте, що Адміністрація Сайту докладає достатніх зусиль, щоб отримані Вами послуги відповідали своїм описам, наведеним у каталозі Сервісу. Разом з тим, Адміністрація Сайту доводить до Вашого відома, що фактично, послуги можуть відрізнятися від своїх описів.

4.16. Користувач (та/або Клієнт) не може передавати свої права або обов’язки за цим Договором (та/або угодою) без згоди Адміністрації Сайту.

5. Права та обов’язки Сервісу

5.1 Сервіс та Адміністрація Сайту зобов’язуються розміщувати рекламні матеріали клієнта, за умовами встановленими порядком надання послуг.

5.2 Сервіс та Адміністрація Сайту зобов’язуються провести повний обсяг робіт відповідно до встановлених параметрів рекламної кампанії в рамках порядку надання послуг.

5.3 Сервіс та Адміністрація Сайту зобов’язуються надавати Клієнту мінімальну інформацію про хід виконання рекламної кампанії за допомогою заповнених Клієнтом всією необхідною інформацією для надання послуг (Ім’я, e-mail, посилання на рекламний матеріал) та тільки на особисту вимогу Клієнта.

5.4 Сервіс та Адміністрація Сайту зобов’язуються протягом не більше тридцяти робочих днів з моменту акцепту оферти забезпечувати надання послуг Клієнту у відповідність з його замовленням, якщо в замовленні не вказано інший термін виконання.

5.5 Сервіс та Адміністрація Сайту зобов’язуються здійснити повернення грошових коштів, сплачених Клієнтом, у разі повної неможливості надання послуг з вини Сервісу або Адміністрації Сайту, але не раніше ніж через 3 місяці після платежу.

5.6 Сервіс та Адміністрація Сайту мають право без попередження Користувача змінювати межі параметрів оголошень, які може задати Клієнт при створенні замовлень.

5.7 Сервіс та Адміністрація Сайту мають право без попередження Користувача виконати замовлення в більшому обсязі, ніж було зазначено при оформленні та оплаті.

5.8 Сервіс та Адміністрація Сайту мають право затримувати виконання замовлень, але не більше ніж на 3 місяці, без повернення грошових коштів.

5.9 Сервіс та Адміністрація Сайту мають право вимагати від Клієнта своєчасної та повної оплати наданих відповідно до цього Договору послуг.

5.10 Сервіс та Адміністрація Сайту мають право надсилати Клієнту електронною поштою інформаційні листи від Сервісу “LikesID”.

5.11. Адміністрація Сайту має право використовувати матеріали зі стрічок приєднаних груп (публічних сторінок).

5.12. Для виконання своїх зобов’язань за цією Офертою Сервіс має право залучати третіх осіб.

5.13. Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за втрату або крадіжку логіна і пароля від облікового запису на Сервісі та (або) в соціальних мережах, а також інших ресурсах, де Користувач залишив свої дані.

5.14 Сервіс та/або Адміністрація Сайту надає лише оціночні дані щодо термінів виконання замовлень, вони не є публічною офертою і можуть бути іншими залежно від різних обставин, зокрема кількості замовлень у Сервісі або обсягу замовлень.

5.15 Сервіс та Адміністрація Сайту не несуть жодної відповідальності за зміст замовлень та будь-яких матеріалів, сторінок Користувача (Клієнта).

5.16. При замовленні скарг не гарантується будь-який результат у вигляді видалення або блокування зазначеної в замовленні сторінки. Гарантії на видалення або блокування будь-якого виду активності (сторінок, фото, відео тощо) зі сторонніх ресурсів відсутні, тому що цим займається модерація соціальних мереж. Будь ласка, враховуйте, що послуга надається “як є” і не несе в собі будь-яких гарантій, зокрема на видалення і блокування будь-яких матеріалів або застосування до них будь-якого роду санкцій.

5.17 При замовленні виведення в топ (тренди) не гарантується будь-який результат у вигляді потрапляння в (топ) тренди соц. мереж або знаходження в них будь-якого часу. Гарантії на появу відео в топі (трендах) соціальних мереж відсутні, бо наразі це залежить від багатьох і різних факторів (наприклад, конкуренції в топі). Будь ласка, враховуйте, що послуга надається “як є” і не несе в собі будь-яких гарантій, зокрема на просування матеріалів у топи та будь-які інші розділи сторонніх ресурсів, застосування до них різного привілею та розкруток з боку самих соціальних мереж.

5.18. Вся інформація, розміщена на інтернет-сторінках Сервісу LikesID, зокрема всі дані про якість і доступність послуг, швидкість їх виконання та інші дані не є публічною офертою. Це приблизні, оціночні дані, що ґрунтуються на суб’єктивній думці Адміністрації Сайту, які можуть в реальності бути іншими залежно від різних обставин, зокрема принципів і алгоритмів роботи соціальних мереж. Єдина публічна оферта Сервісу розташовується за інтернет адресою https://ua.likesid.com/publichna-oferta/.

5.19 Сервіс не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Сервісу та/або збиток, заподіяний Користувачеві і/або третім сторонам в результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Сервісу або окремих його функцій, в тому числі через можливі помилки або збої в роботі Сервісу.

5.20. Адміністрація Сайту не зобов’язана здійснювати модерацію, перегляд, редагування розміщуваних Користувачами в рамках Сервісу файлів і посилань, контроль над ними, і не може гарантувати, що розміщені Користувачем в рамках Сервісу файли не порушують положень цих Умов, правових актів, інших документів. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не зобов’язана переглядати дані будь-якого виду, що розміщуються та/або поширюються за допомогою Сервісу. Користувач усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов’язані з використанням даних, розміщених у Сервісі, включаючи оцінку надійності, повноти, безпеки, законності або корисності цих даних.

5.21. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися внаслідок використання або неможливості використання Користувачем Сервісу або окремих його частин/функцій, зокрема через можливі помилки або збої в роботі.

5.22. Адміністрація Сайту залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача, зокрема за умови порушення цих умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

5.23. Адміністрація Сайту залишає за собою право встановлювати будь-які правила, ліміти і обмеження (технічні, юридичні, організаційні чи інші) на використання Сервісу, і може змінювати їх на власний розсуд, без попереднього повідомлення Користувача. Зазначені правила, ліміти та обмеження можуть бути різними для різних категорій Користувачів.

5.24. Адміністрація Сайту вживає всіх розумних заходів і доцільних дій, спрямованих на забезпечення збереження даних Користувача в Сервісі та підтримання працездатності Сервісу. Користувач при цьому усвідомлює можливість виникнення технічних несправностей і збоїв у роботі Сервісу та згоден з тим, що в Адміністрації Сайту відсутня технічна можливість передбачити їхнє виникнення, повідомити про них Користувача завчасно, або повністю виключити ймовірність їхнього виникнення. Виникнення таких несправностей або збоїв незалежно від причин і наслідків не може бути підставою для застосування до Адміністрації Сайту заходів відповідальності.

5.25. Сервіс і Адміністрація Сайту залишають за собою всі права, не надані Користувачеві (Клієнту) явно.

6. Обробка персональних даних

6.1 Приєднуючись до цього Договору та залишаючи свої дані на Сайті LikesID, (далі – Сайт), шляхом заповнення полів форм онлайн-заявок, Користувач:

  • підтверджує, що всі зазначені ним дані належать особисто йому;
  • підтверджує та визнає, що ним уважно в повному обсязі прочитано даний Договір та умови обробки Адміністрацією Сайту його персональних даних, що вказуються ним у полях онлайн-заявок, текст угоди та умови обробки персональних даних йому зрозумілі;
  • дає згоду на обробку Адміністрацією Сайту персональних даних, що надаються у складі інформації, з метою укладення між ним і Адміністрацією Сайту цього Договору, а також його подальшого виконання;

6.2. Адміністрація Сайту використовує персональні дані Користувача для:

  • обробки персональних даних, які необхідні для надання та надання послуг Користувачеві;
  • створення, аналізу та моніторингу клієнтської бази;
  • інформування Користувача про конкурси та рекламні акції;
  • розсилки новин Сайту Користувачеві;
  • інформування Користувача про нові продукти і послуги;
  • інформування про акції та спеціальні пропозиції;
  • повідомлення Користувача про різні події.

6.3 Адміністрація Сайту має право обробляти персональні дані за допомогою внесення їх в електронні бази даних, включення в списки (реєстри) і внутрішні звітні форми. Обробка персональних даних може бути, як автоматизована, так і без використання засобів автоматизації.

6.4 Приймаючи умови цього Договору, Користувач також погоджується з отриманням інформаційної та (або) рекламної розсилки за телефоном (у форматі смс-повідомлень) та/або електронною поштою від Адміністрації Сайту.

6.5 Користувач, погоджуючись з цим Договором, дає свою безстрокову безумовну згоду Сервісу на обробку своїх персональних даних, зокрема за допомогою збирання, записування, систематизації, накопичення, зберігання, використання, здійснювану з використанням засобів автоматизації, у тому числі в інформаційно-телекомунікаційних мережах.

7. Прикінцеві положення

7.1 У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї оферти, Користувач і Адміністрація сайту докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними.

7.2 Справжня оферта набуває чинності для Користувача з моменту замовлення ним послуги і діє протягом невизначеного терміну.

7.3 Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї оферти будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.

7.4 Гарантій на відсутність санкцій до результатів роботи з боку адміністрації сторонніх ресурсів при недотриманні перерахованих вище норм і вимог Адміністрація сайту не дає.

Сервіс не дає гарантій на ефективність замовлень, при незацікавленості споживачів в даних замовника.

Адміністрація “LikesID” має право відмовити в наданні послуг без оголошення причини (так само при порушенні замовником правил і норм цієї угоди).

7.5 Грошові кошти, сплачені за надання послуг на замовлення, після виконання цих послуг поверненню не підлягають.

Спосіб виконання замовлення і споживачі є фізичними або юридичними особами, залученими до даних замовлень шляхом реклами, інвайтингу, арбітражу та офферів, власником майданчиків яких є Сервіс або партнери даного Сервісу.

Сума повернення коштів відправнику при відмові від використання даного сервісу може бути не більше 10% від суми оплати. (Або 60% при замовленнях більш ніж на 1000$ і 70% при порушенні замовником правил і норм Угоди користувача)

7.6 Угода припиняє дію:

з ініціативи Адміністрації Сервісу в разі порушення Користувачем умов Угоди та/або Договору, укладеного на умовах цієї Оферти.

з ініціативи Користувача при припиненні Використання Сервісу;

У разі наміру Користувача припинити дію Угоди за своєю ініціативою, або отримання Користувачем повідомлення від Адміністрації Сервісу про припинення дії Угоди, Користувач зобов’язаний припинити використання сервісу негайно.

7.7 Користувач гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі, і Користувач приймає умови без застережень і в повному обсязі.

Оплачуючи послуги на сайті “LikesID” Замовник погоджується з усіма перерахованими вище умовами і приймає (Акцептує) дану угоду користувача, оферту на надання послуг.

Наші переваги
Гарантія конфіденційності
Гарантія конфіденційності Гарантія конфіденційності

Ми не збираємо і не зберігаємо ваші дані та не передаємо їх третім особам.

100% гарантія відсутності ризиків
100% гарантія відсутності ризиків 100% гарантія відсутності ризиків

Ми гарантуємо надшвидку передачу даних, завдяки протоколам з високим рівнем безпеки. Ми використовуємо найкращі рішення в галузі безпеки, щоб ви точно були максимально задоволені нашими послугами.

Підтримка 24/7
Підтримка 24/7 Кваліфікована служба підтримки

Співробітники, нашої клієнтської служби підтримки, завжди на зв'язку. Якщо у вас виникнуть будь-які питання - достатньо просто зв'язатися з нами.

Гарантія обслуговування
Гарантія обслуговування Гарантія обслуговування

На кожну покупку, оформлену у нас, ви отримуєте 30 днів гарантованого обслуговування. Протягом цього періоду ви можете звертатися до нас для вирішення будь-яких питань або проблем, що виникли.

Оптимальні результати
Оптимальні результати Оптимальні результати

Ми прагнемо постійно покращувати наші продукти та послуги й орієнтуємося на ваші відгуки. Звертайтеся до нас зі своїми пропозиціями, і в кожному окремому випадку ми зробимо все можливе, щоб забезпечити найоптимальніші результати для вас.

Проста система замовлень
Проста система замовлень Проста система замовлень

Наш процес замовлення - один із найпростіших і найшвидших. Купівля займає менше хвилини.

   

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб вам було зручніше користуватися веб-сайтом. Ознайомтеся Політикою конфіденційності